Nanotechnologia i fizyka materiałów

                                            

KWALIFIKACJE  ABSOLWENTA 

NANOTECHNOLOGIA I FIZYKA MATERIAŁÓW
(specjalność na kierunku fizyka)


Absolwenci specjalności Nanotechnologia i fizyka materiałów będą posiadać wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, chemii, astronomii i informatyki.
Posiadać będą także umiejętność analizy zjawisk fizycznych, matematycznego ich opisu oraz podstawowe umiejętności planowania i wykonania eksperymentu fizycznego. Zdobyta wiedza umożliwi także analizę i interpretację zjawisk fizycznych zachodzących w mikro i nanoobiektach. Pozna technologie wytwarzania mikro i nanomateriałów, techniki badawcze umożliwiające określanie ich parametrów oraz zastosowania nowych materiałów.

Absolwent specjalności Nanotechnologia i fizyka materiałów posiadać będzie także znajomość narzędzi informatycznych wykorzystywanych w badaniach i modelowaniu nanomateriałów, nabędzie umiejętności programowania oraz przetwarzania danych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent specjalności Nanotechnologia i fizyka materiałów będzie przygotowany do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych stosujących technologie wytwarzania nowych materiałów i ich obróbki oraz w laboratoriach jako:

- pracownik techniczny biur badawczo-rozwojowych zajmujących się przygotowaniem i wdrażaniem do produkcji nowych materiałów,
- specjalista ds. kontroli procesów produkcyjnych mikro i nanomateriałów,
- specjalista akwizycji i przetwarzania danych,

oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia.
Ponadto absolwent ten będzie mógł kontynuować swoją edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku fizyka.