O projekcie

 
 
"UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”

 

to sześcioletni projekt wspierający działania Akademickiego Biura Karier US, Wydziału Biologii, Wydziału Matematyczno-Fizycznego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Realizowany jest w latach 2009-2015 w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Wartość projektu to około 10 mln zł, z czego ok. milion został wydany na sprzęt do pomieszczeń dydaktycznych, komputerowych i laboratoriów. 

 


 

FILM PROMUJĄCY PROJEKT

 

 

 


 

 

W RAMACH PROJEKTU:

 

 1. utworzyliśmy Informatorium ABK US
 2. finansujemy płatne staże i atrakcyjne praktyki dla studentów
 3. organizujemy bezpłatne warsztaty
 4. uruchomiliśmy stronę internetową ABK US w nowej szacie graficznej
   
 1. uatrakcyjniliśmy kształcenie na kierunku Biotechnologia
 2. uruchomiliśmy studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia oraz II stopnia na kierunku Ochrona środowiska
 3. wyposażyliśmy laboratoria w nowoczesny sprzęt i odczynniki chemiczne
 4. organizujemy zajęcia wyrównawcze i wykłady otwarte

z wybitnymi naukowcami

   
 1. wyposażyliśmy pracownie w nowoczesny sprzęt komputerowy i laboratoryjny 
 2. zakupiliśmy specjalistyczną literaturę i czasopisma ekonomiczne
 3. organizujemy płatne staże dla studentów i absolwentów Wydziału
   
 1. dostosowaliśmy infrastrukturę Wydziału do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ STUDENTÓW

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO