Zawód: AKTUARIUSZ

Aktuariuszy jest w Polsce bardzo mało, bo zaledwie 222 (dane z 22 lutego 

2012 r.). Choć ich zarobki daleko wykraczają poza średnią krajową, specjalistów z tej dziedziny stale brakuje.[1]

 

Aktuariusz jest specjalistą zajmującym się obliczaniem ryzyka ubezpieczeniowego oraz wartości bieżącej projektów finansowych. Do jego zadań należy m.in.:

  1. ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  2. kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  3. wyliczanie marginesu wypłacalności
  4. ustalenie wartości składników zaliczanych do środków własnych
  5. wyceną produktów ubezpieczeniowych - kalkulacją składki, profilu zyskowności oraz ustalaniem szczegółowych parametrów
  6. kalkulacją ryzyka ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego oraz operacyjnego
  7. ustalaniem i kontrolą polityki dopasowania aktywów i zobowiązań

 

Ze względu na wykonywane w tym zawodzie zadania musi posiadać gruntowną wiedzę m.in. z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej, statystki, teorii ryzyka, demografii oraz rachunkowości ubezpieczeniowej.[2]

 

Zazwyczaj pracują w zakładach ubezpieczeń oraz firmach konsultingowych i funduszach emerytalnych.[3]

 


 

 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE

 

Po pierwsze trzeba ukończyć studia wyższe, a następnie odbyć dwuletni staż certyfikowanego aktuariusza. Następnie kandydat musi zdać egzamin aktuarialny prowadzony  przez  Komisje Nadzoru Finansowego, składający się z czterech części: 


- Matematyka finansowa

- Matematyka ubezpieczeń na życie

- Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

- Prawdopodobieństwo i statystyka[4]

 

Z uwagi na duży stopień trudności egzaminu niewielu udaje się wejść do tego zawodu. Jednak ci, którym się uda, mogą liczyć na wysokie zarobki już na początku kariery.

 

W zawodzie aktuariusza wynagrodzenia wynoszą od 7 do kilkunastu tysięcy złotych, przy czym są one zależne od doświadczenia, konkretnych umiejętności i poziomu samodzielności specjalistów. Będąc aktuariuszem można ponadto liczyć na awans na stanowisko kierownicze - nawet członka zarządu - szczególnie jeśli mówimy o karierze w towarzystwach ubezpieczeniowych.[5]

 


 

<powrót>

 

źródła:

[1] Nowe zawody - przepustka do oryginalnej kariery. Tajemniczy zawód, www.polityka.pl, 21.02.2013 r.

[2] Jak zostać aktuariuszem w Polsce?,www.aktuariusze.net.pl, 21.02.2013 r.

[3] Aktuariusz zawód z perspektywami, www.ekonomia24.pl, 21.02.2013 r.

[4] Jak zostać aktuariuszem w Polsce?,www.aktuariusze.net.pl, 21.02.203 r.

[5] Aktuariusz zawód z perspektywami, www.ekonomia24.pl, 21.02.2013 r.