Monitoring środowiska (kier. Fizyka)

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

MONITORING ŚRODOWISKA
(specjalność na kierunku fizyka)


Zajęcia dla specjalności monitoring środowiska realizowane są na wydziale Matematyczno-Fizycznym we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi. Student zdobędzie wiedzę fizyczną, pozna narzędzia i modele fizyczne oraz statystyczne służące do opisu jakości środowiska w tym rozprzestrzeniania zanieczyszczeń oraz ich monitorowania. Jednocześnie nabędzie umiejętności wykorzystania GIS do budowy map stanu środowiska oraz pozna geochemiczne i geofizyczne metody badania środowiska, dzięki czemu nauczy się stosować te narzędzia i modele w praktyce zawodowej.

Absolwent posiadać będzie także znajomość narzędzi informatycznych i baz danych wykorzystywanych w badaniach środowiska, nabędzie umiejętności programowania oraz przetwarzania danych. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy w instytucjach kontrolujących i monitorujących stan środowiska, placówkach badawczych i laboratoriach, przedsiębiorstwach korzystających ze środowiska jako:

1.   
2.

3.
4.
specjalista-analityk rozprzestrzenia zanieczyszczeń w środowisku,
specjalista ds ochrony środowiska i monitoringu emisji zanieczyszczeń przez przedsiębiorstwo w różnych sektorach gospodarki,
specjalista przetwarzania danych i ich wizualizacji w systemie GIS,
specjalista ds określania wpływu inwestycji na środowisko,


oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia. Ponadto absolwent ten będzie mógł kontynuować swoją edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku fizyka.

<powrót>