Zawód: NAUKOWIEC

,,Naukowcem jest ten, kto poszukuje odpowiedzi na pytania, na które dotychczas nikt nie odpowiedział, za pomocą metod umożliwiających udowodnienie odpowiedzi.” [1]

Zawód naukowca charakteryzuje się takimi cechami jak ,,wnikliwość w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych, zdolność kojarzenia rzeczy na pozór ze sobą nie związanych oraz krytycyzm w rozpoznawaniu prawd i fałszów mających pozory prawd. Zamiłowanie towarzyszące takiemu talentowi przejawia się jako pasja badawcza, na którą składają się: niepokój wobec niewiadomego oraz pragnienie uzyskania najtrafniejszych odpowiedzi i najracjonalniejszych rozwiązań.’’ [2]

 


 

ŹRÓDŁA ZAROBKÓW

 

Do źródeł zarobków naukowców zaliczamy honoraria za :

- książki naukowe, skrypty, podręczniki,

- artykuły w specjalistycznych czasopismach,

- wykłady i odczyty,

- opiniowanie manuskryptów innych autorów i recenzje prasowe wydanych książek,

- redagowanie dzieł zbiorowych,

- tłumaczenia własne i poprawianie cudzych,

- konsultacje,

- udział w opracowaniu słowników, encyklopedii, norm itp.

oraz uposażenia etatowe. [3]

 <powrót>

 

źródło:

[1] M. MAZUR, Historia naturalna polskiego naukowca, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970

[2] M. MAZUR, Historia naturalna polskiego naukowca, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970

[3] M. MAZUR, Historia naturalna polskiego naukowca, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970