Zawód: MIKROBIOLOG


Mikrobiolog to osoba, która zajmuje się poznawaniem, obserwacją, hodowlą i badaniem drobnoustrojów tj. bakterie i wirusy, ich budową, rozwojem, czynnościami życiowymi i rolą w przyrodzie. Bada środowisko ich występowania, którym może być gleba, produkty spożywcze, tkanki ludzi, zwierząt i roślin, krew, oraz wrażliwość żywych szczepów bakterii z hodowli na stężenia środków chemicznych, fizycznych i leków. 

Przeprowadza również eksperymenty laboratoryjne i terenowe,  doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie, metody oraz sposoby wykorzystania wiedzy mikrobiologicznej w medycynie, weterynarii, środowisku (woda, powietrze, żywność), przemyśle, rolnictwie.

 


 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE

 

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie mikrobiologa jest ukończenie studiów wyższych, najlepiej mikrobiologicznych bądź na kierunku biologia. Studia w tym kierunku oferuje Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mikrobiolog musi być osobą pełna pasji wiedzy, dobrze zorganizowaną, dokładnie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania, aby przebadany materiał był w pełni sprawdzony. Jest to także zawód, w którym wymaga się pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych zastosowań dla badanych organizmów.[2]
<powrót>

źródła:
[1] Mikrobiolog - czym się zajmuje, www.cogito.com.pl,21.02.2013 r.      

[2]  Mikrobiolog, www.opineouczelniach.pl, 21.02.2013 r.