Zawód: BIOTECHNOLOG

,,Biotechnolog wykorzystuje szeroko pojęte właściwości organizmów żywych, od wirusów po człowieka. Ostrożnie poprawia lub udoskonala naturę, najpierw jednak dokładnie ją bada. Dopiero w drugiej kolejności tak manipuluje genami, żeby ogórek był słodszy, kukurydza odporna na szkodniki, a sałata zastępowała szczepionkę w zastrzyku. Biotechnolog musi w toku żmudnych badań opracować dokładny przepis, jak zmienić właściwości organizmu i jak je wykorzystać”. [1]

W pracy biotechnolog korzysta z wiedzy i dorobku kilku nauk, a jego produkty wykorzystywane są w wielu działach gospodarki i przemysłu.

 


 

ZADANIA I CZYNNOŚCI


- pozyskiwanie substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych,
- nadzór nad wytwarzaniem z wyodrębnionych substancji organicznych produktów użytkowych,
- opracowywanie technologii z udziałem drobnoustrojów przy wykorzystaniu różnych procesów chemicznych i fizycznych,
- ulepszanie technologii już istniejących [2]

 


 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE


Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie wyższe. Studia w tym kierunku oferowane są na uczelniach typu uniwersyteckiego lub akademiach rolniczych w tym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwenci kierunku biotechnologii, mają wiedzę m.in. z biologii molekularnej, inżynierii bioprocesowej i genetycznej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. [4]

 


 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

  1. w placówkach naukowych, na uczelniach
  2. w laboratoriach środowiskowych i medycznych
  3. w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych
  4. w wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych urzędach ochrony środowiska
  5. w oczyszczalniach ścieków, punktach uzdatniania wody
  6. w firmach farmaceutycznych, spożywczych i biotechnologicznych
  7. w zakładach chemicznych
  8. w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000 w turystyce i rekreacji [5]


Absolwenci kierunków biotechnologicznych nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Po studiach mogą zarobić od 3 tys. do 6 tys. dol. miesięcznie. [6]

 


 

<powrót>

źródło:

[1] Zawód biotechnolog, www.perspektywy.pl, 21.02.2013 r.

[2] Przewodnik po zawodach, wydanie II; www.psz.praca.gov.pl

[3] Biotechnolog, www.wup.pl, 21.02.2013 r.

[4] Biotechnolodzy przebierają w ofertach pracy, praca.gazetaprawna.pl, 21.02.2013 r.

[5] Biotechnologia, www.oferta.univ.szczecin.pl

[6] Biotechnolodzy przebierają w ofertach pracy, praca.gazetaprawna.pl, 21.02.2013 r.