Zawód: NANOTECHNOLOG

Nanotechnolog w swojej pracy zajmuje się tworzeniem, badaniem i analizą różnego rodzaju struktur na poziomie pojedynczego atomu lub cząsteczki.
Istotą jego pracy jest projektowanie urządzeń i systemów o nanometrycznych rozmiarach, które znajdują praktyczne zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, dając możliwość poprawy jakości ludzkiego życia. Wśród wielu dziedzin, w których kluczowe znaczenie ma praca nanotechnologów są:

- elektronika, 

- medycyna,

- technologia materiałowa, 

- przemysł spożywczy, 

- technologie informatyczne,

- energetyka. 

 

Nanotechnolog posiada wiedzę z zakresu: fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki. Pracując w laboratorium, zajmuje się tworzeniem materiałów i urządzeń o wyjątkowych właściwościach, których efekty możemy odczuć w życiu codziennym. [1]
Warunkiem niezbędnym do podjęcia pracy w tym zawodzie jest ukończenie studiów wyższych oraz posiadanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Nanotechnologię można studiować na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego wybierając ją jako specjalizację na kierunku fizyka.

 

Absolwenci studiów na kierunku nanotechnologia znajdują pracę zarówno w kraju, jak i za granicą, w następujących instytucjach:

  1. Przedsiębiorstwa przemysłowe 
  2. Instytuty naukowo – badawcze 
  3. Specjalistyczne laboratoria 
  4. Parki Naukowo – Technologiczne 
  5. Centra wysokich technologii 
  6. Firmy działające w branży informatycznej, medycznej, farmaceutycznej, 
  7. chemicznej, optoelektronicznej oraz spożywczej 
  8. Instytucje doradcze i konsultingowe 
  9. Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej [2]

 

<powrót>

źródło:

 

[1] Nanotechnolog,www.praca-enter.pl, 12.05.2014 r.

[2] Nanotechnolog - informacja o zawodzie, www.wup-krakow.pl, 12.05.2014 r.