Zawód: INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Inspektor ochrony środowiska zajmuje się kontrolowaniem realizacji ustaw, uchwał i innych przepisów dotyczących ochrony środowiska. [1] Działa z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.[2]

 


 

ZADANIA

 


 

  1. kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska;
  2. nadzór nad przestrzeganiem uzgodnionych procedur w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego;
  3. wdrażanie nowych regulacji prawnych do działań samorządów lub administracji państwowej;
  4. pełnienie funkcji mediatora w sprawach konfliktowych pomiędzy społeczeństwem, organizacjami ekologicznymi a administracją w sprawach dotyczących środowiska;
  5. współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;
  6. przeprowadzanie audytu ekologicznego i wydawanie certyfikatów ekologicznych;
  7. wykonywanie zadań zleconych przez najwyższe organy ochrony środowiska w kraju;
  8. wykonywanie ekspertyz z zakresu planowania przestrzennego, strategii ochrony zasobów środowiska, edukacji ekologicznej, ekobiznesu, zarządzania środowiskiem oraz zasobami naturalnymi;
  9. pełnienie funkcji edukatora ekologicznego. [3]

 


 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE

 

 

Inspektor ochrony środowiska koniecznie musi posiadać wyższe wykształcenie, pozyskane na uniwersytecie przyrodniczym, na kierunku ochrona środowiska lub podobnym. Oprócz wyższego wykształcenia istotnym faktem, jest posiadane przez kandydata doświadczenie, zdobyte na stanowisku związanym z ochroną środowiska, oraz dogłębna wiedza z zakresu obowiązujących przepisów i norm prawnych z tego zakresu.[4]

 

 

źródło:

[1] Rynek pracy w sferze ochrony środowiska w Polsce,http://www.mg.gov.pl, 21.02.2013 r.

[2] Inspektor Ochrony Środowiska, www.praca.pl, 21.02.2013 r.

[3] Klasyfikacja zawodów i specjalności, www.psz.praca.gov.pl, 21.02.2013 r. 

[4] Inspektor Ochrony Środowiska, www.praca.pl, 21.02.2013 r.