Zawód: MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Makler papierów wartościowych to osoba, która posiada licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego uprawniającą do:

 

 1. przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 2. wykonywania zleceń na rachunek nabywcy,
 3. nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny domu maklerskiego, jeżeli jest to związane z organizacją obrotu zorganizowanego,
 4. oferowania instrumentów finansowych,
 5. prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, ewidencjonowania zmian na tych rachunkach, przechowywania instrumentów finansowych,
 6. organizowania alternatywnego systemu obrotu.[1]

 

Według stanu na dzień 30 maja 2012 roku, uprawienia licencjonowanego maklera papierów wartościowych posiadało ok. 3000 osób, w tym 882 maklerów z uprawnieniami do wykonywania doradztwa inwestycyjnego.[2]

 

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjna dla maklerów papierów wartościowych.

 

Egzamin na maklera papierów wartościowych ma charakter sprawdzianu, z następujących dziedzin:

 

 1. prawo cywilne,
 2. prawo gospodarcze,
 3. prawo podatkowe i dewizowe,
 4. działalność maklerska oraz działalność powiernicza,
 5. system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi,
 6. rynek finansowy,
 7. tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych,
 8. komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw,
 9. zasady rachunkowości,
 10. rynek towarów giełdowych,
 11. matematyka finansowa,
 12. analiza finansowa,
 13. strategie inwestycyjne,
 14. etyka zawodowa.

 

Egzamin na maklera papierów wartościowych przeprowadzany jest w formie testu wyboru, składającego się ze 120 pytań. Każde pytanie posiada 4 warianty odpowiedzi. Rozwiązywanie testu trwa 3 godziny.[3]


 

<powrót>

 

źródło:

[1] Maklerzy, www.zmid.org.pl, 21.02.2013 r.

[2] Maklerzy, www.zmid.org.pl, 21.02.2013 r.

[3]Egzamin – makler, www.zmid.org.pl, 21.02.2013 r.