Zawód: MATEMATYK

Według rankingu najlepszych zawodów w 2012 r. przygotowanym przez amerykański serwis internetowy CareerCast.com, Matematyk znalazł się w czołówce zawodów. Przygotowując listę 200 profesji portal CareerCast.com wziął pod uwagę takie kryteria jak wymagania fizyczne, środowisko pracy, dochody, stres i perspektywy zatrudnienia. [1]

Matematyk może pracować jako naukowiec, nauczyciel, bądź też wybrać karierę w biznesie. Absolwenci matematyki posiadają wiedzę, umiejętności niezbędne do pracy w branży finansowej, ubezpieczeniowej, informatycznej, edukacyjnej. Podejmują również pracę w firmach doradczych oraz w przemyśle.

 


 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE


Od kandydatów na matematyków wymagane jest ukończenie studiów wyższych. Matematykę (różnie specjalności) można studiować na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierunek matematyka prowadzony jest na poziomie I i II stopnia.
Dodatkowo u osób podejmujących pracę w zastosowaniach matematyki pożądane jest uzyskanie dodatkowej specjalności w dziedzinie, której dotyczą zastosowania. [2]

 


ZAROBKI


Według danych GUS z 2010 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w zawodach grupy matematycy, statystycy i pokrewni wynosi 3657,60 zł. [3]

 


źródło:

[1] Programista to najlepszy fach w USA. A najgorszy?, www.forbes.pl, 21.02.2012 r.

[2] Przewodnik po zawodach, wydanie II; www.psz.praca.gov.pl, 21.02.2013 r.

[3] Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., GUS