Wykłady z wybitnymi naukowcami

W ramach projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” w każdym semestrze organizujemy na Wydziale Matematyczno – Fizycznym oraz na Wydziale Biologii cykl wykładów otwartych prowadzonych przez wybitnych naukowców.

W 2011 r. wykłady poprowadzili:
1. dr hab. Aleksander Maliszewski, prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej ,,Opowieści z krainy probabilistyki”
2. dr hab. Janusz Typek, prof. ZUT - ,,Mikrofale w teleinformatyce”
3. prof. dr hab. Adam Jaworski z Politechniki Łódzkiej - ,,Czy warto uczyć się mikrobiologii – mikrobom człowieka”
4. prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch z Politechniki Koszalińskiej - ,,Ograniczanie ilości odpadów metodami termicznymi”
5. prof. dr hab. Jan Rybczyński z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN - ,,Komórka roślinna obiektem manipulacji genetycznych”

W 2012 r. wykłady poprowadzili:
6. prof. dr hab. Jerzy Bolałek z Uniwersytetu Gdańskiego - ,,Środki bojowe zatopione podczas i po II wojnie światowej w Bałtyku a budowa gazociągów na dnie morskim - zagrożenia ekologiczne" 
7. prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka z Politechniki Koszalińskiej - ,,Zastosowanie metody elementów skończonych w technice."
8. dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. PAN - ,,Choroby genetyczne człowieka"
9. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - ,,Strategia potranskrypcyjnego wyciszania genów jako molekularne narzędzie genomiki funkcjonalnej roślin"
10. prof. dr hab. Mirosław Łakomy z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego - ,,Neurotransmitery-kontratransmitery, fakty znane i nieznane"
11. prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu - ,,Bioindykacja środowiska – aktualnym wyzwaniem dla nauki i praktyki"
12. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - ,,Ptaki krajobrazu rolniczego - stan populacji, zagrożenia

W 2013 r. wykłady poprowadzili:
13. dr hab. Michał Szurek z Uniwersytetu Warszawskiego - ,,Granice matematyki."
14. prof. dr hab. Andrzej Kononowicz z Uniwersytetu Łódzkiego - ,,GMO - to nie tylko genetycznie modyfikowana żywność. Rozterki polskich biotechnologów roślin."
15. dr Małgorzata Gajewska z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
16. prof. dr hab. Piotr Stypiński z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
17. prof. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska - ,,Uzdolnienia matematyczne. Mity, wyniki badań, wnioski. Metodologia analiz jakościowych w praktyce."
18. prof. dr hab. Stefan Malepszy z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
19. prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza
20. prof. dr Helmut Lenzing z Uniwersytetu Paderborn - ,,Symmetry in Mathematics"
21. dr Jan Milewski z Politechniki Poznańskiej - ,,Matematyczne i fizyczne podstawy teorii stroju muzycznego"
22. prof. dr hab. Jacek Witkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - ,,Układ odpornościowy a starzenie się"
23. prof. dr Christian Wey - ,,Competition and Coordination in Markets with Network Effects"
24. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego - ,,Czy możemy hamować wirulencję enterokrwotocznych szczepów Eschericha coli?"
25. prof. dr hab. Grzegorz Puścion - ,,Jak zdobywać granty i finanse na badania mikrobiologiczne i budowę laboratoriów w świetle obecnych przepisów ministerialnych"
26. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner z Uniwersytetu Gdańskiego - ,,Stan wiedzy, metody badań i ochrona ptaków morskich Bałtyku"
27. prof. dr hab. Jan Szopa - Skórkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego - ,,EMO - nowe metody tworzenia ulepszonych roślin"
 
W 2014 r. wykłady poprowadzili:
29. prof.dr hab. Mirosław Łakomy - Jelitowy system nerwowy-drugi mózg"
30. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - ,,Dlaczego jesteśmy tak różni dla przyrody? Psychologia i ochrona środowiska"
31. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego - ,,Bakteriofagi – 100 lat po ich odkryciu"