Atrakcyjne praktyki

 
TRWA REKRUTACJA NA PRAKTYKI W 2015 ROKU!
 
 
Projekt „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” umożliwia studentkom i studentom studiów stacjonarnych naszej uczelni odbycie praktyk zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie i w indywidualnie ustalonym terminie.
 
Rekrutacja na praktyki trwa cały rok!
 
 
 
REKRUTACJA
 

Rekrutacja praktykantów odbywa się w następujących etapach:

 

ETAP 1 Składanie dokumentów aplikacyjnych 

Skompletuj dokumenty aplikacyjne Kandydata i dostarcz je osobiście lub wyślij pocztą do ABK US.

 

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony elektronicznie, następnie wydrukowany i podpisany.

 

ETAP 2 Ocena formalna dokumentów aplikacyjnych 

Ocena formalna polega na sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów. W przypadku braków Kandydat/ka proszony/a jest poprzez e-mail (wskazany w Formularzu zgłoszeniowym) o uzupełnienie informacji.

 

ETAP 3 Ustalenie miejsca odbywania praktyki i podpisanie umowy 

Pracownik ABK US zaproponuje Państwu miejsce, w którym można odbyć praktykę, lub wspólnie znajdzie instytucję Państwu odpowiadającą.

 


 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Akademickie Biuro Karier US

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 

ul. Cukrowa 12, p. 235.

< Mapka >

 


 

 PODSTAWOWE INFORMACJE O PRAKTYKACH

 

1. Czas trwania:

Praktyka u Pracodawcy trwa od 1 do 3 miesięcy, w wymiarze od 60 do 120 godzin miesięcznie (minimum 15 godz. tygodniowo). Wymiar godzinowy realizacji praktyki uzależniony jest od dyspozycyjności Praktykanta/ki oraz możliwości organizacyjnych Pracodawcy i ustalany jest między Praktykantem/ką, Pracodawcą oraz Organizatorem praktyk.
 

2. Kandydaci na praktyki:

Kandydat ubiegający się o praktykę musi :
a) być studentem studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego,
b) być osobą nieaktywną zawodowo zgodnie z §2 pkt. 15 Regulaminu praktyk,
c) nie posiadać doświadczenia zawodowego zgodnie z §2 pkt. 16 Regulaminu praktyk,

 

 

3. Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków Praktykanta musi być zgodny z programem studiów Praktykanta realizowanych na Uczelni.
 

4. Dokumenty dotyczące praktyk:

1) Regulamin praktyk>>
2) Zgłoszenie PEFS>>
3) Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na praktykę>>
+Zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego.
+Oświadczenie Pracodawcy o przyjęciu na praktykę - wymagane w przypadku wskazania przez Kandydata/kę Pracodawcy gotowego przyjąć na praktykę i skompletowania jego dokumentów zgłoszeniowych.
+CV

5. Dokumenty dotyczące Pracodawcy:
3) Kserokopia, wydruk, skan aktualnego wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu rejestrowego,
4) Umowa praktyk>>


 
Masz pytania?
 
Akademickie Biuro Karier US
ul. Cukrowa 12, pok. 235
tel.: 091 444 36 85, 091 444 37 03, 091 444 37 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


 
Opinie o praktykach odbytych w ramach projektu
,,UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”
  

„Opiekunka praktyki stawiała przede mną ciekawe i trudne zadania w języku rosyjskim i polskim, spotykałam się z nowymi wyzwaniami oraz wykształciłam w sobie kilka cennych umiejętności. Praktyka w stu procentach spełniła moje oczekiwania.” 

Studentka filologii rosyjskiej

 

 

„Podczas praktyki oczekiwałam możliwości nabycia wiedzy praktycznej o której uczę się na uczelni i tak też się stało. Moja praktyka i dział w którym pracowałam zgadzał się z moim kierunkiem studiów, dzięki czemu mogłam poznać swój przyszły zawód od środka. Dążyłam także do tego aby podnieść swoją pewność siebie i wyjść na rynek pracy z większą wiedzą na temat mojego kierunku. Przebieg tej praktyki pomógł mi to osiągnąć.”

Studentka logistyki

 

 

„Otrzymywałem wymagające i zarazem ciekawe zadania do wykonania. Sporo się nauczyłem. Zdobyłem cenne doświadczenie.”

Student prawa

 

 

„Powierzane mi zadania były zgodne z wybranym kierunkiem studiów, niezbędne do uzyskania doświadczenia zawodowego.”

Studentka finansów i rachunkowości

 

 

„Współpracując z ABK można dostać się na ciekawą praktykę i odkryć nowe możliwości oraz zainteresowania. Polecam każdemu kto jeszcze do końca nie wie co by chciał robić i gdzie szukać praktyki dla siebie.”

Student ekonomii

 

 

„To bardzo dobra okazja do nabycia doświadczenia zawodowego u cenionych

i rozpoznawalnych pracodawców.”

Student logistyki

 

 

„Szczerze polecam, gdyż to dobra okazja, aby sprawdzić czy wyobrażenie na temat zdobytego zawodu jest zgodne z rzeczywistością. Jest to dobra okazja, aby wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest to także dobra okazja, aby sprawdzić swoje reakcje na stres i możliwości adaptacji w nowym miejscu.”

 

Studentka finansów i rachunkowości

 

 

„Dzięki praktykom można zdobyć cenne na rynku pracy doświadczenie i zapoznać się z faktycznymi warunkami pracy w wybranych instytucjach.”

 

Studentka bezpieczeństwa narodowego