Wykład otwarty ,,Granice matematyki"


Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na wykład otwarty ,,Granice matematyki”, który wygłosi dr hab. Michał Szurek.

 

Wykład odbędzie się 18 marca 2013 r. o godzinie 14:00 w Auli Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie.

 


,,Tytuł wykładu da się rozumieć dwojako. Po pierwsze, jako rozważania nad granicami możliwości rozwoju samej matematyki. Istnieją one tak, jak granice ludzkich możliwości: nie będziemy biegać 100 m w pięć sekund. Podobnie jednak, jak w sporcie bariery te nie hamują rozwoju całej nauki. Drugim rozumieniem tytułu są rozważania na temat stosowalności matematyki: do jakiego stopnia możemy jej wierzyć. Obydwa tematy są bardzo obszerne; szczególnie drugi.”

 

dr hab. Michał Szurek