INFORMACJA DLA STAŻYSTÓW

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
W związku z powyższym wynagrodzenia stażowe są wolne od podatku. Stażyści którzy złożyli deklaracje podatkowe za 2011 r uwzględniając PIT 8C powinni skorygować złożone dokumenty.