ETAP 3

Doradztwo zawodowe

 

Osoby z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w II etapie rekrutacji zaproszone zostaną na doradztwo zawodowe.

 


 

 

UWAGA


1. Liczba osób kierowanych na badanie w danej edycji jest określona przez Koordynatora projektu.
2. Informacja o terminie badania zostanie rozesłana w formie listu elektronicznego na min. 1 dzień przed planowanym terminem badania na podany w formularzu zgłoszeniowym Kandydata/ki adres e-mail.
3. Brak obecności na badaniu wyklucza Kandydata/kę z kolejnego etapu rekrutacji.