ETAP 2

 

 Ocena formalna dokumentów 

 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne podlegają ocenie.

 


 

Ocenie podlegają:


1. terminowość złożenia dokumentacji,
2. poprawność złożonych dokumentów,
3. zawartość merytoryczna dokumentów,
4. średnia ocen.

 

UWAGA
1. Punkty przydzielane są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Regulaminie staży.
2. Nie są rozpatrywane w dalszym procesie rekrutacji dokumenty złożone po terminie rekrutacji, dokumentacja złożona częściowo, wypełniona częściowo lub nieczytelna, dokumenty wypełnione błędnie lub złożone przez osoby, które nie spełniają postanowień zawartych w Regulaminie staży.